Contributie

Ieder lid van de Scouting Beuningen ’76 betaalt evenveel contributie. Voor het komende seizoen is de contributie voor ieder lid €10,00 per maand voor jeugdleden. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso waar u voor tekent bij inschrijving.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk of via e-mail worden ingediend bij de ledenadministratie. Dit kan via: info (@) scoutingbeuningen.nl

De contributie wordt allemaal geregeld door de penningmeester en het bestuur. Bij de penningmeester kun je terecht met al uw vragen met betrekking tot de contributie.

Mocht u moeite hebben met de betaling van het contributiebedrag, dan kan de regeling via de Gemeente Beuningen uitkomst bieden om minder te hoeven betalen voor het lidmaatschap. De penningmeester weet hier meer over en hoe u dit kunt aanvragen bij de gemeente.

Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met onze penningmeester via: bestuur (@) scoutingbeuningen.nl

Extra kosten
Naast de contributie, moet u nog rekening houden met de volgende extra kosten:

Uniform: Bij de installatie van een speltak, moet er een uniform en eventueel das van de betreffende speltak worden aangeschaft. Voor een indicatie van de prijzen kunt u kijken op de ScoutShop.
Kampen: De zomer- en weekendkampen staan financieel los van de contributie. Wat deze bedragen precies zijn, krijgt u te horen via de betreffende speltak.
Activiteiten: Naast deze kampen, hebben we per jaar een aantal activiteiten die groter zijn dan een normale opkomst. Soms vragen we hiervoor een kleine bijdragen van de ouders.
Eten, drinken en onderkomen zit altijd bij de prijs inbegrepen.